ANBI

Stichting Studio Peer 
Ingeschreven in het handelsregister : 41153276 
RSINnummer 0072-33-929 
Omzetbelastingnummer NL007233929B01 
Mail@delfgaauw.nl / www.delfgaauw.nl 
Info@peeriscoop.nl / www.peeriscoop.nl

Boerenstraat 11B Gorinchem 0183-690022

De stichting produceert theatervoorstellingen met Productiehuis Peeriscoop en exploiteert het Theater Peeriscoop. Speciaal aandacht is er voor talentontwikkeling

Directeur/bestuurder is Fred Delfgaauw.

Raad van Toezicht: 

Arnie Faro (voorzitter)
Adjan Bos 
Michelle Kok
Fons van Rongen
Richard Bremer
Cherany Emck

 

De Raad van Toezicht ontvangt geen honorering.

 

Klik hier voor het Bestuursverslag en jaarcijfers Studio Peer 2014

Klik hier voor het Bestuursverslag en jaarcijfers Studio Peer 2015

Klik hier voor het Beleidsplan 2015

Klik hier voor de jaarcijfers Studio Peer 2016

Klik hier voor de jaarcijfers Studio Peer 2017

Klik hier voor de jaarverslag Studio Peer 2018

Klik hier voor het jaarverslag Studio Peer 2019

Klik hier voor het jaarverslag Studio Peer 2020

Klik hier voor het ANBI formulier Studio Peer

Klik hier voor het projectplan voor Studio Peer 2021-2024

Wettelijke invulling van het begrip anbi
In de wettelijke definitie is sprake van een ANBI als een instelling uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en voldoet aan een aantal bijkomende voorwaarden. Met een culturele ANBI bedoelen we een ANBI die actief is in de cultuursector. Hieronder vallen bijvoorbeeld theater-, dans en operagezelschappen, orkesten, muziekensembles, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, poppodia en musea

Fiscale voordelen anbi’s op een rijtje
Bij een inzet van minimaal 90% voor een algemeen nuttig doel:

Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.
Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).


Enkele voorwaarden anbi -status
De instelling moet rechtstreeks het algemeen belang dienen
De instelling mag geen winstoogmerk hebben.
Meer weten, een ANBI-status aanvragen of controleren of een instelling de ANBI-status heeft?

Ga naar www.belastingdienst.nl/giften