Ons Verhaal

HET VERHAAL ACHTER THEATER PEERISCOOP...

Cultuur zegt ons wie we zijn. Waar we vandaan komen. Als je niet weet waar je vandaan komt... zal je niet weten waar naar toe te gaan. 

Misschien dat daarom sommigen verdwalen. De wereld wordt steeds harder. Het gaat niet steeds over: "Wat kan ik voor u doen". Maar: "Wat doe jij voor mij". 
Waar mensen je pas zien staan als je uiteindelijk de deur niet meer voor ze openhoudt.

Het is de taak van een theatermaker om vragen te stellen. Wakker te schudden en toch te vermaken. Ik weet dat ik in m'n eentje alleen de wereld niet kan verbeteren. Maar ik weet ook dat ik in m'n eentje meer kan doen dan duizenden die de ogen sluiten. 
Dus heb ik een droom. Maak ik voorstellingen en bouw een theater. Een theater voor iedereen.

Theater Peeriscoop is een oase in een wereld die verhardt. Waar niemand alleen is. Waar ogen en oren gestreeld zullen worden. Voeding voor de ziel. Waar geweld nooit zinloos is.Waar we duizend en één doden kunnen sterven. En toch weer lekker naar huis toe kunnen gaan. 

Waar we kunnen dromen, lachen en wakker worden. Waar we kiezen voor de glasharde leugen als we de onverdraaglijke waarheid willen vergeten...
De twaalf kogels in de deur van een danspaleis... vliegtuigen in het hart van New York... de spotprent in een wereld die smaak en gevoel voor humor verloren heeft.
Die waarheden laten ons zien hoe verdwaald we zijn. Maken onze dromen stuk. 

Theater Peeriscoop is een bewijs dat dromen kunnen uitkomen. 
Ga zitten en geniet. 
Vergeet en onderga.
Daarvoor is Theater Peeriscoop.

Veel plezier. 
Fred Delfgaauw
 

HISTORIE

Op 1 september 1998 opent de burgemeester van Gorinchem officieel theater Peeriscoop.
Wat dit theater bijzonder maakt is dat theatermaker Fred Delfgaauw zelf de bouw en inrichting van het theater realiseert. Door een sterke samenwerking met het bedrijfsleven uit de regio, dat hem voornamelijk met middelen en diensten bijstaat, lukt het hem zijn droom te realiseren. De financiële middelen verkreeg hij grotendeels door zijn inspreekwerk voor radio en tv commercials. Bovendien sprak hij talloze films in voor o.a. Disney. De stem voor de Nederlandstalige markt van Robin Williams (de geest in Aladdin), Jim Carrey (The Mask) en Woody Allen (Antz). Artiesten als Herman van Veen en Herman Finkers treden belangeloos op, hetgeen veel zegt over de bewondering die veel prominenten uit de theaterwereld voelen voor dit initiatief.
Theater Peeriscoop heeft inmiddels niet alleen in de regio een bijzondere positie ingenomen, maar ook landelijk is de speelplek vanwege zijn uniciteit en sfeer bij veel theatermakers inmiddels een begrip.

De droom begon in 1884
Rond 1884 stond aan de Boerenstraat de Burgerschool voor jongens, voor meisjes bestond een soortgelijke school aan de Zusterstraat.

School
De Burgerschool kende zeven leerjaren en daarom telde het schoolgebouw zeven lokalen met een totale capaciteit van 188 leerlingen. Het schoolgebouw was echt een product van meer dan een eeuw geleden. In de klassen stond een grote potkachel met kolenbak. Elke klas had haar eigen toilet, bereikbaar vanuit de klas, wat niet erg hygiënisch was.

Nieuw Gebouw 
Hoewel de noodzaak van nieuwbouw bij het gemeentebestuur in 1929 duidelijk was, wachtte men toch nog ieder jaar op betere tijden, en ontstonden gas- en daklekkages en kwamen klachten over kolendamp en onbruikbare toiletten steeds regelmatiger terug.
Er was inmiddels een plan voor nieuwbouw in de maak. De gemeenteraad moest zich hierover echter nog uitspreken, en deed dit op 27 oktober 1937. Het plan voor een nieuw schoolgebouw omvatte 10 leslokalen, een hoofdenkamer, een rijwielbergplaats en een kelder voor de centrale verwarming.

Schuilkelder 
In verband met de onzekere tijdsomstandigheden moest op grond van de Wet tot Bescherming van de Bevolking tegen luchtaanvallen een schuilkelder onder het schoolgebouw komen. De centrale overheid hield rekening met een oorlog. Het gemeentebestuur stelde pogingen in het werk om onder de verplichte bouw van een schuilkelder uit te komen, maar dat lukte niet. Het plan voorzag in een kelder waarin ook de installatie van de centrale verwarming kwam te staan en een gedeelte dienst deed als kolenbunker. Voor de schuilgelegenheid bleef daardoor weinig ruimte over.

Oorlog 
Op 17 april 1939 werd de school officieel geopend. Bijna kon het feest niet doorgaan, omdat de militaire autoriteiten de school wilden vorderen. Er was nog geen mobilisatie afgekondigd, maar een oorlog in de naaste toekomst was niet uitgesloten, de bedoelingen van Adolf Hitler in buurland Duitsland waren bij de autoriteiten goed bekend.
Erger was de vordering in november 1941. De Duitse bezetters hadden hun ogen laten vallen op het vrijwel nieuwe schoolgebouw. Op dat moment wapperde de gehate hakenkruisvlag aan de vlaggenstok. Pas eind mei 1945 was de school weer voor het onderwijs beschikbaar.

De Hemel 
Boven in het schoolgebouw bevond zich een klein kamertje, waar de leerlingen voor straf heen werden verbannen om over hun misdragingen na te denken. Het vertrek stond algemeen bekend als het hemeltje. Leerlingen werden dus voor straf naar de hemel gestuurd!

Ruimteprobleem 
In 1958 besloot de gemeenteraad tot de bouw van een nieuwe openbare school voor Uitgebreid Lager Onderwijs, te bouwen aan de Lange Slagenstraat. De nieuwe school kon in september 1961 in gebruik worden genomen.

Fusie 
Voor de verlaten school aan de Boerenstraat was nog een schone toekomst weggelegd. De Christelijke ULO (Uitgebreid Lager Onderwijs) kreeg vervolgens de beschikking over de school aan de Boerenstraat. In het najaar van 1962 werd het gebouw door de nieuwe gebruiker betrokken. Na de fusie in 1990 tussen twee gelijkgezinde scholen, heette de school voortaan Da Costa Mavo.

Begin theater 
Per 1 augustus 1991 hield de Da Costa-Mavo als zelfstandige school op te bestaan, maar het gebouw aan de Boerenstraat zou nog een jaar als school in gebruik blijven. Daarna kreeg de gemeente na 30 jaar de school terug. Na een tijd van leegstand, waarin veel plannen voor een goede bestemming de revue passeerden, was het de muziekschool die er zijn intrek in nam, samen met de stichting Spandt, theater Peeriscoop en Bureau Halt. Het gebouw kreeg de weinig fraaie naam Cultuur & Muziek aangemeten.
Op 1 september 1998 opent burgemeester IJssels officieel theater Peeriscoop.

De droom gaat verder...Programmering / reservering / livestreams