ANBI

Stichting Studio Peer
Ingeschreven in het handelsregister : 41153276
RSINnummer 0072-33-929
Omzetbelastingnummer NL007233929B01
mail@delfgaauw.nl / www.delfgaauw.nl
info@peeriscoop.nl / www.peeriscoop.nl

Boerenstraat 11B, 4201 GA, Gorinchem 0183-690022

De stichting produceert theatervoorstellingen en exploiteert Theater Peeriscoop. Speciaal aandacht is er voor talentontwikkeling in Productiehuis Peeriscoop/ Studio Peer. 

Directeur/bestuurder is Fred Delfgaauw.
Raad van Toezicht:
Adjan Bos
Jan Gras
Jitske Bijlsma
Josien Damen
Roy Grunewald
De Raad van Toezicht ontvangt geen honorering.

Klik hier voor het Bestuursverslag en jaarcijfers Studio Peer 2014

Klik hier voor het Bestuursverslag en jaarcijfers Studio Peer 2015
Klik hier voor het Beleidsplan 2015

Klik hier voor het Bestuursverslag en jaarcijfers Studio Peer 2016